Fornverkstan ideell förening
  
 
 »   Nyheter
 »   Bildarkiv
 »   Arrangemang
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Gästbok
 »   Länkar
 »   Kontakt
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  
Frågor och svar


Vilka är medlemmar och kan vem som helst bli medlem?

Medlemmarna i föreningen utgörs till stora delar av tidigare anställd personal hos Skäftekärr ekonomisk förening samt volontärer på Järnåldersgården/landskapet. Medlemmarna utgör huvudparten av de personer som faktiskt byggt upp det järnålderslandskap som i dag utgör det rekonstruerade järnålderslandskapet på Skäftekärr.

Dessa personer har dels som yrke att arbeta med forntida teknik, dels ett stort intresse. Medlemmarna är allt från amatörer till arkeologer, pedagoger, hantverkare och/eller en kombination av dessa. Medlemmarna är spridda över hela Sverige.

Föreningen är helt öppen för alla som betalar medlemsavgift och följer föreningens stadgar.

  

Varför har föreningen bildats?

När Skäftekärr ekonomisk förening inte hade resurser att lägga på utveckling, samlades personalen på fritiden och började sy kläder, tält etc. att använda i den ekonomiska föreningens verksamhet. Verksamheten växte och ett behov uppstod att formalisera verksamheten. Medlemmarna kände att de inte hade ekonomiska möjligheter att köpa andelar i den ekonomiska föreningen, samt att den ekonomiska föreningen stod för mycket annat som inte tillhörde intressesfären.

  

Bilder från första årsmötet och bildandet av föreningen, glad nyvald ordförande Anne Jacobsson.

 

 

Hur ser nuläget ut för föreningen?

Föreningen har idag ett 20-tal medlemmar, och har minst ett möte i veckan där vi arbetar med forntida hantverk av olika slag, textil, smide, keramik, trähantverk etc.  Föreningen anordnar också resor till anläggningar och arrangemang inom föreningens intresseområden.

 Vad kan föreningen göra externt?

Vi har möjligheter att arrangera och genomföra en mängd olika skolprogram, gästabud, hantverkskurser. Vi vill i dagsläget inte gå ut och konkurrera med andra arrangörer, utan söker hellre samarbete med andra. Föreningen vill dock i alla sammanhang där vi gör en insats ha ”marknadsmässigt” betalt.

Beskrivningar/produktblad av de arrangemang vi kan erbjuda, skickar vi gärna till intresserade.

 

 

 


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen