Fornverkstan ideell förening
  
 
 »   Nyheter
 »   Bildarkiv
 »   Arrangemang
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Gästbok
 »   Länkar
 »   Kontakt
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  
Verksamhet 

INFORMATION OM FÖRENINGEN

 

 

Föreningens syfte.

Medlemmarna ska ges möjlighet att aktivt arbeta med forntida liv och hantverk. Detta inom områdena experimentell arkeologi, levandegörande, forskning och dokumentation.

Föreningen ska också arbeta med och bygga levande och återskapade miljöer/landskap. Byggnationer av källkritiskt granskade replikor av hus, gård och landskap.

I den mån det visar sig möjligt ska föreningen verka för att kunna hyra alternativt arrendera lämpliga områden för detta ändamål.

 

Föreningens verksamhet.

Föreningen ska också på uppdrag förmedla sina och andras kunskap till en intresserad allmänhet. Detta kan ske genom studiecirklar och/eller korta och långa arrangemang. Föreningens verksamhet ska ske dels i ordinarie form och dels i projektform.

 

 


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen